Så sorterar du rätt

Gör en insats för miljön och sortera ditt avfall så att du får så lite restavfall som möjligt. Ohlssons hjälper dig gärna att sortera mer noggrant!

Genom att återvinna dina förpackningar kan de bli råvara för nya produkter och på så sätt spara energi. Tänk på att förpackningarna ska vara tomma, ursköljda och torra när de sorteras för att ditt kärl ska hållas rent och fräscht.